Sylve Åkesson, Skånska Slott och Herresäten

Bellinga

BELLINGA slott är beläget vid Ellestadssjön en dryg mil nordväst om Ystad, medan själva Bellinga gård ligger omkring en km längre norrut. Slottet är det minsta av de fyra "sjöslotten" - Krageholm, Bellinga, Snogeholm och Sövdeborg - mellan Ystad och Sjöbo. I gamla dokument från 1346 kallas platsen Baelingaeryth, som sedan blev Bällingeryd. Bellinga blev på 1500-talet sätesgård under Sövdeborg och kallades då Bellingaröd.

År 1860 skildes godset från Sövdeborg och tillföll genom arv Elisabeth Piper, som var gift med excellensen friherre Carl Hochschild. Han var legationssekreterare vid svenska beskickningen i London.

Makarna beslöt att bygga ett slott vid Ellestadssjön ett stycke från Bellingegård. Man anlitade först den välkände engelske arkitekten Edward M. Barry, son till den berömde Charles Barry, som skapat parlamentshuset i London. Hans ritningar blev senare omarbetade av den danske arkitekten H. Sibbern för att slottet bättre skulle passa in i landskapet och i tidens smak. När slottsbyggnaden uppfördes under 1860-talet fick den därför drag av engelsk renässansstil med utseende av en romersk villa, väl anpassad i det idylliska landskapet. I väster försågs byggnaden med en italienskinspirerad loggia med altan. Den omgavs av parkanläggning och trädgård med orangeri. Det vackra lilla slottet har utsökt eleganta interiörer och hyser förnämlig konst av 1700- och 1800-talsmästare. Här finns också ett stort bibliotek med skönlitterära och historiska verk.

År 1921 övertogs egendomen av Claes Piper, och efter hans död bodde änkan Hedvig Piper på slottet. Bellinga är fortfarande kvar i denna släkt och äges och brukas nu av greve Claes Piper med familj. Godset omfattar 1.100 hektar mark. Slottet är inte tillgängligt för allmänheten.

Källa: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten