Skånska Slott och Herresäten

Informationen på dessa sidor är skriva av Sylve Åkesson. Hänvisa därför alltid till "Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten" när ni använder information från dessa sidor.

Det omfattande arbetet med att ta fram och sammanställa information om skånska slott och herresäten genomfördes av Sylve Åkesson som publicerade sitt material på webbplatsen: http://www.algonet.se/~sylve_a/slott.htm
Webbplatsen kom slutligen att omfatta 99 slott och herrgårdar. Efter Sylve Åkessons bortgång finns dessvärre inte webbplatsen kvar.

För att fortsatt göra Sylve Åkessons material tillgängligt på webben så publiceras nu Skånska Slott och Herresäten på denna webbplats.