Sylve Åkesson, Skånska Slott och Herresäten

Kronovall

KRONOVALL ligger inbäddat i vacker bokskogsnatur drygt två mil nordväst om Simrishamn. 1700-talsslottet fick sitt nuvarande utseende i fransk barockstil vid en genomgripande ombyggnad på 1890-talet efter ritningar av den framstående arkitekten Isak Gustaf Clason, vilken bl.a. skapat Nordiska Museet i Stockholm. Slottsbyggnaden med flyglar och torn omges av dammar och vallgravar. Gårdsfasaden har på mitten en tornprydd risalit i tre våningar med höga fönster. Utanpåliggande dubbla svängda fritrappor leder till huvudvåningen, som ligger ovanför en souterrainvåning. Omkring slottet finns en vacker park, som är särskilt känd för sin magnifika labyrinthäck.

Om Kronovalls tidigaste historia och ägare är mycket litet känt. I sin "Beskrifning öfver Christianstads Lähn" skriver Johan-Lorichs Gillberg 1767, att här skall ha legat ett urgammalt, vallgravsomgärdat frälsesäteri, som i början på 1600-talet ägdes av Falk Lykke till Skovgaard. Denne särdeles begåvade och för sina krigiska bedrifter berömde adelsman var omkring 1620 kunglig befallningsman i Kristianopel och blev sedan även herre till Bollerup. Han skall vid Kronovall ha uppfört en mäktig stenbro, "80 alnar lång med fyra stora starka valvbågar" och med en öppning mitt på bron för vindbryggan "varöver den enda inkörseln till gården varit, då vattnet eller sjön däromkring stått uppdämd". Denna kostsamma bro finns inte kvar och kan ha förstörts av snapphanar under de skånska krigen. Före Lykke omtalas Anders Sinclair till Sinclairsholm som ägare till Kronovall.

Vid mitten av 1600-talet tillhörde godset ätten Rosencrantz och köptes 1668 av den svenske adelsmannen Gustav Banér. Vid Karl XI:s reduktion indrogs Kronovall till Kronan, men Banérs dotter återfick senare egendomen och sålde den 1718 till generalkrigskommissarien i Skåne Peter Malmberg. Denne förvärvade vid samma tid också Bjersjöholm och gjorde de båda egendomarna till fideikommiss i sin släkt. Herr Peter adlades 1719 under namnet Palmcreutz och har beskrivits som "en förståndig, vältalig, arbetsam, erfaren och oförfärad man". Med hans sonson Peter Palmcreutz, som var kammarjunkare vid det lilla Anhalt-Bernburgska hovet i Hoym, utslocknade ätten på svärdssidan 1764.

Hur slottet såg ut på 1700-talet framgår av ett par akvareller av Carl Peter Hilleström. På dessa ser man en byggnad med högt, valmat tak och gavelfrontoner på huvudfasaderna. Ladugårdsbyggnaderna är uppförda i korsvirke.

Från Peter Palmcreutz övergick Kronovall till hans syster Christina, som var gift med stadsmajoren i Malmö Georg Johan von Essen af Zellie. Eftersom deras söner dött i unga år, tillföll fideikommissets båda gårdar 1769 deras två döttrar, av vilka Beata fick Kronovall.

Hon hade i sitt äktenskap med ryttmästaren vid adelsfanan greve Axel Hamilton tio barn och av dessa övertog sonen Axel Hugo Raoul godset. Han ärvde 1833 även Ovesholm och gifte sig i äldre dagar med irländskan Ann Mary Russel-Cruise, genom vilken den katolska tron kom in i familjen (läs mer under Ovesholm).

Deras dotter Alexandrine ärvde 1875 Kronovall och förde vid sitt äktenskap med greve Carl Gustaf Sparre af Sövdeborg den katolska tron vidare till deras familj. Vid ombyggnaden av slottet inrättades i ena flygeln ett katolskt kapell, som fortfarande finns kvar. 1929 skänkte fru Alexandrine Kronovall till sina tvillingsonsöner Erik och Axel som dopgåva och 1935 bosatte de sig på slottet tillsammans med sina föräldrar Eskil och Germaine Sparre. Efter tvillingbroderns död blev Erik Sparre ensam ägare. Eftersom greveparet Erik och Angelica Sparre inte har några barn överlät de 1991 slottet med tillhörande mark till en stiftelse, som bär deras namn och förvaltas av Riddarhuset. De har nu sin bostad i ena flygeln.

Slottet arrenderas sedan 1996 av Åkesson & Söner Vin AB. Det har efter en omfattande yttre och inre renovering nu förvandlats till ett "vinslott". I källarutrymmen åtta meter under markytan lagras tiotusentals flaskor av svenskt mousserande vin. På Kronovall finns också restaurang och hotell och ett vincafé med uteservering. En vinfestival anordnas årligen. Vid slottet finns boule- och krocketbanor samt möjlighet till camping. I gårdsbutiken kan man inhandla företagets produkter. Tel. 020-45 20 35, 0417-197 00.

I en skogsglänta mellan Kronovalls slott och byn Eljaröd ligger klostret Mariavall, på mark som upplåtits av familjen Sparre. Här bor sexton benediktinernunnor och dessutom finns plats för några betalande besökare. Granne med nunneklostret ligger sedan 2008 Den Helige Benedikts kloster för ordens manliga gren.

Källa: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten