Sylve Åkesson, Skånska Slott och Herresäten

Össjö

ÖSSJÖ ligger ca en mil öster om Ängelholm. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1814 efter en brand och är ett tvåvåningshus i sengustaviansk stil under sadeltak och med barockinspirerade frontoner på fasaderna. Invid gårdsplanen ligger två flyglar, som skonades av branden och som enligt ankarslutarna byggts 1766 och 1770. Takens vindflöjlar har kopierats efter de ursprungliga och bär texten "Så vrider sig lyckan som vinden".

Från början tillhörde Össjö, liksom det närbelägna Skillinge, Vegeholms slott och var troligen endast ladugård under Skillinge. Den förste ägaren var Mogens Krabbe, son till den mäktige Tyge Krabbe. Han innehade egendomen från 1560. Genom sitt giftermål med Karen Geed till Jordberga blev han herre även till detta gods samt till Rössjöholm och Gedsholm. Mogens Krabbe deltog flitigt i den tidens strider mellan svenskar och danskar och drunknade 1564 under en drabbning vid Tofta bro i Småland.

Godskomplexet ärvdes då av hans son Jacob Krabbe och tillföll 1587 dennes bror Tage. Vid hans död 1612 övergick egendomarna till sonen Niels Krabbe. Denne var en mycket betydande man och blev en av rikets herrar, riksråd och riddare av Elefantorden. Han innehade också Laholm och Halmstad som förläningar och var den siste danske befälhavaren på Halmstad slott. Han erhöll sedan Kristianopels och Sölvesborgs län och blev generalguvernör i Blekinge och slutligen land- och generalkommissarie i Skåne. Niels Krabbe var en av de tre danska adelsmän, som utsågs att förhandla med svenskarna om de skånska vederlagsgodsen för ön Bornholm. Eftersom han vägrade svära trohetsed till den svenske kungen, indrogs hans gods till Kronan men återlämnades efter freden 1660. Krabbe dog 1663 utan att efterlämna några manliga arvingar.

Össjö köptes då av generalguvernören friherre Gustaf Banér. Denne hade dålig ekonomi och fick efter några år avträda egendomen för skuld till Barbara Veronika Sibylla von Filseck, gift med den svenske friherren Augustin Leijonsköld, vilken var landshövding i Malmöhus m.fl. skånska län. Efter hans död 1680 måste det konkursmässiga boet sälja Össjö 1682.

Köpare var professorn i juridik vid Lunds universitet Niklas Andersson Hyltén, som kort därefter adlades Silfverskiöld. Han bosatte sig med sin familj på Össjö och detta blev nu egen sätesgård. Under hans tid uppfördes troligen en ny mangård med två envåningshus av korsvirke, som nu är försvunna. 1702 ärvdes egendomen av sonen Carl Gustaf Silfverskiöld, vilken 1741 efterträddes av sin dotter Christina Eleonora. Linné besökte Össjö på sommaren 1749 under sin skånska resa och skriver i sin dagbok att gården "hade en täck trädgård..... full av den utvaldaste och mesta slags frukt. Vinrankorna uppleddes utanför väggen upp till takfoten och mognade nästan bättre än på något annat ställe i Skåne."

Christina Eleonora Silfverskiöld gifte sig 1763 med majoren Abraham Tornérhielm och denne lät några år senare bygga om både mangård och ladugård. En akvarell av Anders Sigfrid Rålamb från 1780-90 visar hur Össjö såg ut efter nybyggnaderna. Corps de logiet är ett envåningshus med brutet och avvalmat tak. Vid gårdsplanens början ligger två kubiska tvåvåningsflyglar med spetsiga tälttak. Trädgården är belägen till vänster och bakom huvudbyggnaden och till höger ligger den trelängade ladugården av grundmurade gråstenshus. Abraham Tornérhielm dog 1777, men hans änka satt kvar och styrde på gården till sin död 1811. Össjö ärvdes då av deras äldste son överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tornérhielm. Sedan huvudbyggnaden brunnit ned ett par år senare, lät han 1814 uppföra det nuvarande corps de logiet. 1828 köptes egendomen av hans bror Gustaf, vilken 1838 efterträddes av sin son Rudolf Viktor Tornérhielm.

Denne bytte 1839 bort Össjö mot Vrams Gunnarstorp, som då ägdes av Anna Ulrika Juliana von Berg, änka efter hovmarskalken Georg Philip Berch. 1844 tillföll Össjö deras son majoren Carl Otto Filip Berch. Vid hans död 1900 gick egendomen i arv till sönerna David Filip Otto och Hugo Casper. 1925 tillträdde som ägare den sistnämndes son Bror Otto Berch och Össjö har därefter stannat kvar inom släkten. Det ägs nu av Hugo Berch, g.m Charlotte Hamilton, som bedriver ridskola och hästavel på egendomen. Godsets areal är 900 hektar.

Össjö är inte tillgängligt för allmänheten.

Källa: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten